Home
Terug

Inloggen
Je bent NIET ingelogd! Nu inloggen

Algemene LedenVergadering 26 juni 2011 notulen

Deze rapportage is geschreven door Jean-Pierre.

Geplaatst op: 5-07-2011

Algemene ledenvergadering en
bestuursvergadering 26 juni 2011
Aanwezig: Martijn, Cok, Sarah, Sjaak, Ellen, JP
Afgemeld:
Leden: Widia, Ton, Niels

Gesprekspunten
Vaste gesprekspunten ALV:
- Vaststellen bestuursmutaties
- Geen. Afgelopen vergadering (27 mei 2011) heeft voorzitter JP Schreurs de mede bestuursleden gevraagd of iemand de voorzittershamer wil overnemen, alle aanwezige bestuursleden vinden dit niet nodig en willen in de huidige bezetting en rollen doorgaan.
- Rapportage kascommissie (Cok): Begroting en contributie
- Goedgekeurd door Walter en Ton en bekrachtigd door ALV
- Aktiviteiten
- rapportage Sjaak: dit jaar ongeveer 100 activiteiten, weekenden meest succesvol, grote mix culturele activiteiten, gemiddeld als lid kun je 2 tot 3 activiteiten / maand volgen. Dit jaar meer cultureel, minder sportieve activiteiten.
- Ledenwerving (JP)
- 101 leden, daarvan tussen de 35 en 40 leden die afgelopen 2 tot 3 maanden ingelogd hebben, beeld ongewijzigd tov 2010
- Ellen/Cok/Sara willen email rondsturen aan niet actieve leden om weer actief te worden, liefst eten. Email wordt vr volgende bestuursvergadering gestuurd.
- Visitekaartjes zijn beschikbaar waarop contactgegevens van Netwerk 95 staan. Te verkrijgen bij bestuur.
- Automatisering (wijzigingen aan de website)
- Wensen: optie dat leden kunnen aanklikken of hun adresgegevens zichtbaar zijn voor andere leden. Dit ter voorkoming dat leden xxx invullen en zodoende (in theorie) anoniem actief kunnen worden op de website. Het bestuur heeft te allen tijde de mogelijkheid en bevoegdheid om activiteiten en/of leden te verwijderen van de website.
- Probleem dubbele aanmeldingen verholpen door aanpassing software van Daan
Overige gesprekspunten:
- Geen


Besluitenlijst
- Financile rapportage wordt goedgekeurd, komend jaar wordt geen contributie geheven
- Overleg met Daan over update website t.a.v. bovenstaande (JP)
- Notulen alleen met voornamen, (JP rapportage vorig jaar aanpassen)
- Ellen/Cok/Sara sturen email aan niet actieve leden
- Niels heeft 20 Euro betaald, wil eigen inlogcode (Sjaak)Actiepunten
- Ideeen activiteiten:
- Boottocht Westland (Cok)
- Steppen (Martijn)
- Wandeling Delft Zoetermeer (Sjaak)
- Art club (vanaf sept Sjaak/JP)
- Uit eten met Widia
- Openlucht film (augustus, Widia)
- Kunstexpositie (22 augustus Niels)
- Bowlen (Niels / Widia)
- Open atelier route (oktober, Sarah)
- Uit eten (najaar, Ton)
- Fietstocht Kagerplassen (Ton)
- Ardennen: september (Ellen)
- Dagje winkelen in Laren voor dames (Ellen)
- Leuk concert (Ellen)
- Amsterdamse bos theater (JP)
- Veluwe weekend met nieuwjaar (JP)
- Cursus bij de VU (Ellen)

Volgende bestuursvergadering:
- Vrijdag 23 sept 2011 bij Ellen en Niels, vanaf 19u00Terug...