Home
Terug

Inloggen
Je bent NIET ingelogd! Nu inloggen

Algemene LedenVergadering 2012 - 10 juni 2012 Kagerplassen

Deze rapportage is geschreven door Jean-Pierre.

Geplaatst op: 10-06-2012

Vandaag een leuke ALV beleefd met allemaal gezellige mensen, mooi weer, wandeling en een heerlijk etentje. Het leven is goed....onderstaand de notulen en enkele fotootjes. Groet JP

**ALV uiteraard met lekker eten**
Algemene ledenvergadering en
bestuursvergadering 10 juni 2012
Aanwezig: Martijn, Cok, Sarah, Sjaak, Ellen, JP
Leden: Marie-Louise, George, Wilma K., Danielle B., Widia, Niels, Ton
Afgemeld: -

Gesprekspunten
Vaste gesprekspunten ALV:
- Vaststellen bestuursmutaties
- 10 juni 2012: JP Schreurs (voorzitter) en Cok Arkesteijn (penningmeester) zijn aftredend bestuurslid en stellen zich beide herkiesbaar voor een periode van vier jaar.
- Rapportage kascommissie (Cok): Begroting en contributie
- Goedgekeurd door Ton en bekrachtigd door ALV
- Eigen vermogen 200 Euro ingeboet, nu 1717 Euro eigen vermogen
- Aktiviteiten
- rapportage Sjaak: afgelopen jaar aantal activiteiten toegenomen, vooral weekenden goed bezocht, maandelijkse filmavond Den Haag, veel culturele activiteiten. Aantal activiteiten loopt goed, maar sommige activiteiten niet goed bezocht.
- Ledenwerving (JP)
- juni 2012: 101 leden, 2012: 105 leden, daarvan tussen de 35 en 40 leden die afgelopen 2 tot 3 maanden ingelogd hebben, beeld ongewijzigd tov 2011
- Automatisering (wijzigingen aan de website)
- Geen actuele punten.
- 2 of 3 mailadressen verwijderen, Ton informeert bestuur
- Punt Petra T.: waarom niet actieve leden op de lijst laten staan?
- Facebook pagina aanmaken? Zichtbaarheid? Vrienden zien dat ook.
Overige gesprekspunten:
- geen

Besluitenlijst
- Financile rapportage wordt goedgekeurd, komend jaar wordt geen contributie geheven
- Facebook pagina aanmaken (JP)Actiepunten
- Ideeen activiteiten:
- Rondvaart Westland (Cok)
- Iets anders dan Ardennen weekend najaar (Ellen)
- Iets creatiefs, sieraden (Wilma)
- Acties Groupon, korte vakanties (Marie Louise)
- Laren Ladies only (Widia)
- Open atelier dagen 6/7 oktober (Sarah)
- Impressionisme in Hermitage, Wandeling Gouda Goverwelle (Sjaak)
- Bowlen, uit eten strand (Ton)
- Cursus filosofie (Niels)
- Kadeconcert 8 juli, culturele zondag, mozaik workshop (Gui Hong)
- Steppen of fietsen (Martijn)
- Barbecue (Martijn)
- 18 aug verjaardag Niels
- Expositie Niels Posthoorn Bodega Lange Voorhout sept/okt (Niels)
- Bostheater Amsterdam (JP)

Volgende bestuursvergadering:
- 7 sept 2012 bij Martijn, vanaf 19u00
**Sjaak en George**

**Danielle en Widia**

**Marie Louise**

**Cok en Martijn**

**Ellen en Sarah**

**JP en Wilma**

**mmm lekker**

**mooie afsluiting van de dag**Terug...